Художественное произведение

Печать
 

Өлі жандар Гоголь Н.- Қызыл-Орда: Қазақстанбаспасы, 1932 .– 5 000 дана . 2-бөлім .– 379 бет

Читать

 

 

Өлі жандар/ Гоголь Н., - Қызыл-Орда: Қазақстанбаспасы, 1932 . - 381 бет 2-бөлім - Латынграфикасымен. - 5 000 дана.

Читать

 

 

Өлі жандар Гоголь Н.; жауапты ред. Қ.Өтепұлы; ауд. Қ.Тайшықұлы.- Алма-Ата: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1936 .– 5 150 дана . 1-2 том .– 274 бет.

Читать

 

 

Ревизор: 5 перделі комедия / Гоголь Н.В., - Алма-Ата: Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1938. - 92 бет – Латын графикасымен. - 10 150 дана.

Читать

 

 

Ревизор: 5 актілі комедияның программасы / Гоголь Н.В., - Алма-Ата: Газ.тип. "Казполиграфтреста", 1940 . - 8 бет - 2 000 дана.

Читать

 

 

ШығармаларыГоголь, Николай Васильевич- Алматы: Қаз. мем. көркемәдеб. бас., 1953 .– 20000 дана. – көрсетілмеген (мұқ.) 4-том. Драмалықшығармалары– 387 б., [9] сурет. п., портр. . : 300 тг.

Читать

 

 

Ақыл азабы: өлеңмен жазылған төртперделі комедия / А. С. Грибоедов,; [ауд. Т. Жароков] - Алматы: Қазақ көркем әдебиет баспасы, 1953 . - 158, [1] б. - 10000 дана.

Читать

 

 

Құдіретті комедия / Алигьери, Данте, - Аударма: Астана, 2012 . - 791 б., портр..– (Әлемәдебиетікітапханасы. - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті "Әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін басып шығару" бағдарламасы, "Мәденимұра" мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы бойынша шығарылды - – 978-9965-18-399-7 (мұқ.)

Читать

 

 

Құдіретті комедия. Тамұқ/ Д. Алигьери,; [жоба авт. Р. Сейсенбаев; құраст. К. Серікбаева; сурет. А. Гурьев ; қаз. тіл. ауд. М. Мақатаев], Халықаралық Абай клубы жанынд. әлемхалық. әдеб. ин-ты, Әл-Фарабиатын. Қазақ Ұлттықун-ті, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі - Жидебай ; Шиліөзек : Роллан Сейсенбаев :Халықаралық Абай клубы, 2015 . - 250 б.– (АMANAT журналының кітапханасы. 197 :Ұлы ақын-жазушылар мен ойшылдар аллеясы. Дастан I-XXI ғғ.). - Әдеб. әлеум. маңызды түрл. басып шығару бағд. бойынша - 2 050 дана . – 978-601-7294-47-2 (мұқ.): 1 722 тг. 87 тн.

Читать

 

 

Мысалдар/ Эзоп, Крылов И. А.; [ауд. Ө.Тұрманжанов; құраст.О. Асқар; дизайнер Ж. Болатаев] - Алматы:Балауса, 2005. - 317 б.– (Әлем балалар әдебиеті. - 2000 дана . – 9965-672-39-3 (мұқ.): 570 тг.

Читать

 

 

Пьесалар/ Островский, Александр Николаевич, - Алматы : Қаз.бір.мем.бас., 1948 . - 167, [2] б., портр. . - 10 000 дана. – көрсетілмеген (мұқ): 200 тг.

Аннотация

Орыс драматургиясының алтын қорына өзінің 47 пьесасын ұсынған А. Н. Островский бұл жинақта "Найзағай" драмасы, "Жазықсыз айыпты" комедиясын және басқаларды ұсынғалы отыр

Читать

 

 

Таңдамалы шығармалар жинағы: үш томдық / А. С. Пушкин ; ред.: С. Сейфуллин (жауапты ред.) [ж. б.] .- Алматы : Қазақстан көркем әдебиет баспасы, 1937 .– 10150 дана . (мұқ.) - Мәтіні латын қарпімен қазақ тілінде . 3-т. . Прозалар– 397, [5] б. (мұқ.)

Читать

 

 

Әңгімелер / Чехов, Антон Павлович, - Астана: Аударма, 2009 . - 527 б.– (Әлем әдебиеті кітапханасы. - Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы бойынша - – 9965-18-266-3 (мұқ.)

Аннотация

"Әдебиеттің Левитаны" атанған Антон Павлович Чехов - XIX ғасырдағы орыс халқының ұлы жазушы ғана емес, әлемдік әдебиеттегі шағын проза жанрының хас шеберлерінің бірі. Қазақ оқырмандарына ұсынылып отырған бұлжинаққа белгілі қаламгерлеріміз аударған туындылары топтастырылған.

Читать

 

 

Жуан мен жіңішке: әңгімелер / Чехов, Антон, - Астана : Аударма, 2011 . - 344 б.– (Әлемдік классика. - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің тіл комитеті "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту" бағдарламасы бойынша шығарылды - – 9965-18-375-9 (мұқ.)

Аннотация

Бұл кітапта Антон Чеховтың әңгімелер жинағы берілген.

Читать

 

 

Таңдамалы өлеңдер жинағы / Н. А. Некрасов,; [ред. басқ.: Ә. Сәрсенбаев, Т. Жароков, Қ. Бекхожин] - Алматы : Қаз. біріккен мемл. баспасы, 1947 . - 262, [9] б., . - 50000 экз. . : 30 тг.

Читать

 

 

Полное собрания сочинений в прозах и стихах / У. Шекспирь - Санкт-Петербург: Изд. С. Добродьева, 1893 .– [б. т.]. - Содерж.: Мера за меру; ТимонАоинский; Зимняя сказка; Лукреция/ У. Шекспир. Т. 5 . – 316 с.

Читать

 

 

Отелло. Асауғатұсау. Гамлет. Ромео мен Джульетта. Король Лир. Сонеттер / Шекспир, Уильям, - Астана: Аударма, 2004 . - 688 б., порт..– (Әлем әдебиеті кітапханасы. - "Мәденимұра" мемлекеттік бағдарламасы бойынша - – 9965-18-126-8 (мұқ.) 

Читать

 

 

Гамлет/ В. Шекспир,; [жоба авт. Р. Сейсенбаев ; орыс тіл. ауд.: М. Әуезов, Х. Ерғалиев, Ә. Кекілбаев], Халықаралық Абай клубы жанынд. әлем халық. әдеб. ин-ты, Әл-Фарабиатын. Қазақ Ұлттық ун-ті, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі - Жидебай; Шиліөзек: Роллан Сейсенбаев: Халықаралық Абай клубы, 2015 . - 419, [2] б., сурет. .– (АMANAT журналының кітапханасы. 198: Ұлыақын-жазушылар мен ойшылдар аллеясы. Драматургия I-XXI ғғ.). - Әдеб. әлеум. маңыздытүрл. басып шығару бағд. бойынша - 2 050 дана. – 978-601-7294-46-5 (мұқ.): 2 747 тг.

Читать

 

 

Қара сөздер / Абай, - Алматы: Өнер, 2005. - 120 бет, сур. . - – 9965-595-90-9

Читать

 

 

Избранные стихи / Кунанбаев,; Пер.сказ.Вс.Рождественского - Алма-Ата; М.: КазКраевИзд., 1936 . - 72с. - 7000 экз. .: 60 тенге

Читать

 

 

Өлеңдер / Абай, - Алматы: Жазушы, 1976 . - 238бет - 45000дана .

Читать

 

 

Шығармалырының екі томдық толық жинағы / Абай, - Алматы: Жазушы, 2003 . - – 5-605-01856-4(1 т.), – 5-605-01825-6(жалпы)

Читать

 

 

Шығармалырының екі томдық толық жинағы / Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы, - Алматы: Жазушы, 2002 . - – 5-605-01856-6(2 т.), – 5-605-01825-6(жалпы)

Читать

 

 

Шығармаларының бір томдық толық жинағы / Абай, - Алматы, 1961 . - 692 бет - 75 000 дана .: 1с.30т.

Читать

 

 

Шығармаларының толық жинағы / Абай, - Алматы, 1954 . – 308бет – 20000дана .: 10с.10т.

Читать

 

 

Таңдамалы шығармалары / Абай, - Алма-Ата, 1952 . - 343б. - 40 000 дана.: 8с.00т.

Читать

 

 

Шығармаларының екі томдық толық жинағы / Абай, - Алматы: Жазушы, 1995 . - – 5-605-01526-5(том2.), – 5-605-00706-8(общ.)

Читать

 

 

Көзүмниң қаричуғи / Абай, - Алматы: Жазушы, 1972. - 113б - 1 800дана .: 0-46т.

Читать

 

 

Қара сөз / Абай, - Астана: Көшпенділер, 2011 . – 184 бет –5000дана. – 978-601-218-009-1: 550 теңге

Читать

 

 

Мақсатым-тіл ұстартып, өнер шашпақ: Өлеңдер. Поэмалар. Аудармалар. Қарасөздер / Абай, - Астана: Білім, 2010 . - 304 бет - – 9965-09-615-5: 600 тенге

Читать

 

 

Шығармалары / Абай, - Астана: Фолиант, 2011. - 456 бет, сур. .– (Алтай - Ертіс кітапханасы. 1-ші том : Өлеңдер мен аудармалар). - 1000 дана . – 978-601-271-176-9, – 978-601-271-175-2

Читать

 

 

Шығармалары / Абай, - Астана: Фолиант, 2013 . - 448 бет, сур. .– (Алтай - Ертіс кітапханасы. 2-ші том : өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қара сөздер). - 1000 дана. – 978-601-299-017-1 (т. 2), – 978-601-271-175-2

Читать

 

 

Сочинения / А. Кунанбаев; сост.: А. Кадыров, Ф. Гайнуллина ;[гл. ред. М. Сарсеке].- Астана: Фолиант, 2018 .– (Абай әлемі. Т. 2– 930 экз. . (в пер.) –Руханижаңғыру . Т. 2 .– 247, [4] с., ил. . (в пер.): 40 тг.

Читать

 

 

Стихотворения: пер. с казахского / А. Кунанбаев,; [ред. кол.: Т. Ибрагимов и др.] - Семей: [б. м. и.], 2017 . - 152 с. - 1000 экз. . – 978-601-80642-0-3 (в пер.): 40 тг.

Читать

 

 

Сочинения / Б. Щербаков,; [ред. совет: М. Сарсеке [и др.] ;Акимат Восточно-Казахстанской области] - Астана: Фолиант, 2018 . - 571, [1] с.– (Абай әлемі. - 1000 экз. . – 978-601-338-162-6

Читать

 

 

Шығармалары / Ш. Құдайбердіұлы; жалпы ред. басқ. М. Ескендіров; құраст.: А. Еспенбетов [ж. б.]; [Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі].- Астана: Фолиант, 2018 .– (Абай әлемі.– 930 дана. – 978-601-338-059-9(2-т.), – 978-601-338-00-0 - Рухани жаңғыру . 2-том . – 372, [2] б.

Читать

 

 

Абай. Слова назидания: (Перевод и продолжение мыслей) / К. Тулешулы, - Астана: [б. и.] , 2018 . - 226, [2] с. - 1000 экз. . – 978-601-06-5053-4: 40 тг.

Читать

 

 

Өлеңдер/ А. Құнанбайұлы,; [ред. алқа: Т. Ибрагимов [ж. б.]] - Семей: [б. ж.], 2017 . - 143 б., портр. . - 1000 дана . – 978-601-80602-9-8 (мұқ.): 40 тг.

Читать

 

 

Шығармаларының толық жыйнағы Құнанбаев, Абай ; Қазақ ССР Ғылым академиясы ; Тіл және әдебиет ин-ты- Алматы : Ғылым акад.бас., 1954 . 1-том. .– 324 б.

Читать

 

 

Өлеңдер, поэмалар, аудармалар,қара сөздер / Абай, - Алматы : Мектеп, 2003 . – 248 бет, сур. .– (Жетінші сөз. – 2000 дана . – 9965-16-174-7

Читать

 

 

Өлеңдер / А. Құнанбайұлы, - Алматы: Жазушы, 1976 . - 238, [1] б. - 45 000 дана . (мұқ.): 70 тг.

Читать

 

 

Последний долг: роман / А. Нурпеисов,; пер. с каз. Г. Бельгера, А. Кима – Москва: Культура, 2002 . – 381, [2] с. – 10000 экз. . – 5-8189-224-2 (в пер.)

Читать

 

 

Собрание сочинений: в 3-х т. / А. К. Нурпеисов; ; [авториз. пер. с каз. Ю. Казакова; вступ. ст. Ф. Кузнецова].- Москва: Молодая гвардия, 1988 .– 100 000 экз. . – 5-235-00140-0 (т.1) , 5-235-00141-9 (в пер.) - Қуаныш Сұлтанов қоры. Т. 1, кн. 1-2 . Кровь и пот. Сумерки. Мытарства– 476, [2] c. (в пер.): 290 тг.

Читать

 

 

Кровь и пот: в 2-х т.: романы / А. К. Нурпеисов ; пер. с каз.: Ю. Казакова, Г. Бельгера, П. Краснова – 8-е изд. ,- Алма-Ата : Жазушы, 1984 . (в пер.) Т. 2. кн. 3 . Крушение. Долг– 608 с., (+4 л. ил.), ил. . (в пер.) : 40 тг.

Читать

 

 

Сумерки: роман Нурпеисов, Абдижамил Каримович; пер. с каз. Ю. Казакова- М. : Мол.гвардия, 1966 . Кн. 1 .– 256 с.

Читать

 

 

И был день...: кн. 1 / Нурпеисов, АбдижамилКаримович, - Алматы :Өлке, 2005 . - 504 с. - – 9965-742-04-9 (в пер.)

Аннотация

Над этим романом-дилогией крупнейший прозаик современности, лауреат Гос. премии СССР, автор знаменитой трилогии "Кровь и пот" А. Нурпеисов проработал без малого четверть века. Это глубоко реалистическое полотно, философское осмысление поистине неохватной трагедии народа - гибели Арала

Читать

 

 

И была ночь...: книга вторая / Нурпеисов, АбдижамилКаримович, - Алматы : Өлке, 2005 . - 336 с. - – 9965-742-05-7 (в пер.)

Аннотация

Над этим романом-дилогией крупнейший прозаик современности, лауреат Гос. премии СССР, автор знаменитой трилогии "Кровь и пот" А. Нурпеисов проработал без малого четверть века. Это глубоко реалистическое полотно, философское осмысление поистине неохватной трагедии народа - гибели Арала. Продолжение романа

Читать

 

 

Кровь и пот: в 2-х т.: роман Нурпеисов, АбдижамилКаримович; пер. с каз. Ю. Казакова – 8-е изд.,- Алма-Ата: Жазушы, 1984 . Т. 1. кн.1, 2 . Сумерки. Мытарства– 480 с., (+6 л. ил.), ил. .

Читать

 

 

Диалог с детством: рассказы и повести / Д. Д. Досжан, - Алматы :КАЗакпарат, 2005 . - 405 с., портр. . - Книга выпущена по программе Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан. - ӘкімТаразиқоры - 2000 экз. . – 9965-643-93-8 (в пер.) : 40 тг.

Читать

 

 

Когда я умирал: избранные рассказы / Досжан, Дукенбай, - Астана : Фолиант, 2009 . - 347, [2] c. Библиогр. с. 343-348 - – 9965-35-628-9

Читать

 

 

Век страстей: [рассказы] / Д. Досжан, - Алматы: Рауан, 1998 . - 510, [2] с. - 2000 экз. . – 5-625-04145-8 (в пер.): 40 тг.

Читать

 

 

Түнде атылған оқ: [повестер] / К. Тоқаев, - Астана : Елорда, 2007 . - 362, [2] б.– (Қазақ детективі. - 2000 дана . – 9965-06-472-5 (мұқ.) : 298, 50 тг.

Аңдатпа

Бұл кітапқа Кемел Тоқаевтың бұрын жарық көрген "Сарғабанда болған оқиға", "Қастандық", "Түнде атылған оқ", "Таудағы жаңғырық" атты повестері еніп отыр. Бұл шығармаларда тәртіп сақшыларының қылмыскерлерді ашудағы табанды қимылдары, аңыз болар ерен істері суреттеледі

Читать

 

 

Шығармалары: [повестер мен әңгімелер] / К. Тоқаев; [құраст. Ж. Дәуренбеков] .- Алматы: Ана тілі, 2018 .– 5000+350 дана . – 978-601-251-135-2 (4-т.) (мұқ.), – 978-601-251-126-0 - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау,зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . 4-т. .– 383 б. (мұқ.): 1320 тг.,

Читать

 

 

Таңдамалы: [роман, хикаят] Тоқаев, Кемел- Алматы : Жазушы, 2008 . – 978-601-251-005-8 (мұқ.) 1-том. .– 296 б., сурет. .

Аңдатпа

Жазушының бұл кітабында көпшілік қауымға тартымды шытырман оқиғалы "Солдат соғысқа кетті" романы мен "Түнде атылған оқ" хикаяты берілген.

Читать

 

 

Шығармалары: [роман] / К. Тоқаев; [құраст. Ж. Дәуренбеков] .- Алматы : Ана тілі, 2018 .– 5000+350 дана . – 978-601-251-137-6 (2-т.) (мұқ.), – 978-601-251-126-0 - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау,зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді . 2-т. .– 383 б. (мұқ.): 1320 тг.,

Читать

 

 

Шығармалары: [роман және повесть] / К. Тоқаев; [құраст. Ж. Дәуренбеков]. - Алматы: Ана тiлi, 2018 .– 5000+350 дана . – 978-601-251-136-9 (3-т.) (мұқ.), – 978-601-251-136-9 - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау,зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. 3-т. .– 383 б. (мұқ.): 1320 тг.,

Читать

 

 

Шығармалары: [роман және повестер] / К. Тоқаев; [құраст. Ж. Дәуренбеков].- Алматы: Ана тілі, 2017 .– 5000+350 дана. – 978-601-251-126-0 (1-т.) (мұқ.), – 978-601-251-127-7 - ҚР Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау,зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. 1-т. .– 383 б. (1-т.) (мұқ.): 1320 тг.,

Читать

 

 

Таңдамалы: [повестер мен әңгімелер] Тоқаев, Кемел- Алматы : Жазушы, 2008 . – 978-601-251-006-5 (мұқ.) 2-том. .– 296 б., сурет. .

Аңдатпа

Қаламгердің бұл кітабында адалдық пен әділдікті, батылдық пен тапқырлықты арқау еткен шынайылығы әсерлі шытырман оқиғалы белгілі хикаяттары мен әңгімелері берілген.

Читать

 

 

 

Разрешите жить!: повесть / Б. Алимжанов, - Кокшетау: [б. и.], 2015 . - 141 с. - 500 экз. . – 978-601-231-881-4: 20 тг.

Читать

 

 

 

Сказ столетнего степняка: роман, повести, сказки / Б. Алимжанов,; [вступ. ст. Г. В. Пряхина] - Москва: Художественная литература, 2019 . - 431 с., ил.. - Кн. с автографом авт. - 1000 экз. . – 978-5-280-03840-0 (в пер.): 40 тг.

Читать

 

 

 

Мальчик, победивший Джалмауз: сказки / Б. Алимжанов, - Көкшетау : [б. и.], 2016 . - 53 c. - 100 экз. . – 978-601-317-060-2 : 30 тг.

Читать

 

 

 

Аблай хан и его батыры: повесть-легенда для детей и юношества / Б. Алимжанов,; [худож.: М. Бурмаганов, Ч. Нургалиев] - Астана: Фолиант, 2015 . - 63 с., ил. .– (Легенды Великой степи. - 5000 экз. . – 978-601-302-320-5 (в пер.) : 30 тг., : 1500 тг.

Читать

 

 

 

Доброжелательный Аскар = Мейірімді Асқар = Benevolent Askar = Wohlwollender Askar: сказка / Б. Алимжанов, - Астана: [б. и.], 2018 . - 74 с. - Текст на рус., каз., нем., англ. - [б. т.] . – 978-601-7804-52-7: 30 тг.

Читать

 

 

 

Полное собрание сочинений : бесплатное приложение к журналу "Нива" на 1894 г. Достоевский, Федор Михайлович- СПб. : Изд. А. Ф. Маркса, 1894 . – не указан Т. 1. Ч. 1 . Повести и рассказы– 528, [1] с.

Аңдатпа

Книга содержит первый том полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского, содержащий повести и рассказы, а также критико-биографический очерк о Ф. М. Достоевском, составленный В. В. Розановым

Читать

 

 

 

Полное собрание сочинений Достоевский, Федор Михайлович – 3 изд. ,- СПб. : Типография брат. Пантелеевых, 1888 . – не указан Т. 2 . Повести и рассказы– 586, [1] с.

Аңдатпа

Книга содержит второй том полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского третьего издания, содержащий повести и рассказы

Читать

 

 

 

Полное собрание сочинений : роман : в 2 ч-х Достоевский, Федор Михайлович – 3 изд. ,- СПб. : Типография брат. Пантелеевых, 1888 . – не указан Т. 3 . Записки из мертвого дома. Повести и рассказы– 669, [2] с.

Аңдатпа

Книга содержит третий том полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского третьего издания, содержащий роман в двух частях, а также повести и рассказы

Читать